Local Proxies - Câu hỏi thường gặp

Proxy của bạn có hoạt động với Proxifier, Multilogin, v.v.. không?

Có, loại proxy mà chúng tôi cung cấp hoàn toàn tương thích và hoạt động tốt với các dịch vụ đó và bất kỳ dịch vụ nào khác hỗ trợ định dạng proxy IP:cổng hoặc máy chủ:định dạng cổng proxy.

Phần mềm của tôi yêu cầu tên người dùng: nhập mật khẩu, tôi có thể lấy thông tin đó ở đâu?

Thông thường, bạn có thể để trống các trường tên người dùng:mật khẩu, và hầu hết các ứng dụng vẫn sẽ thiết lập thành công kết nối proxy.
LocalProxies (tương tự như các dịch vụ proxy dân cư trên thị trường) cung cấp dịch vụ loại kết nối ngược (back-connect) và do đó, dạng thức xác thực duy nhất có thể thực hiện được là danh sách trắng IP.
Việc xác thực IP công khai của bạn phải đủ để kết nối với cổng của bạn, nhưng nếu ứng dụng của bạn vẫn yêu cầu tên người dùng:mật khẩu, thì về mặt kỹ thuật, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn thông tin đó.

Có bao nhiêu IP proxy trong nguồn tài nguyên của bạn có sẵn tại mọi thời điểm?

Vui lòng truy cập trang web này để xem số lượng IP proxy đang hoạt động trong nguồn tài nguyên của chúng tôi cho mỗi quốc gia trong 24 giờ qua https://www.localproxies.com/vi/locations/

Tôi sẽ nhận được bao nhiêu IP proxy?

Dịch vụ của chúng tôi cung cấp các proxy loại kết nối ngược (back-connect), có nghĩa là bạn không cần kết nối với từng proxy riêng lẻ mà phải kết nối với một cổng trên máy chủ của chúng tôi được sử dụng để kết nối bạn với một proxy cụ thể dựa trên đầu vào của bạn. Vì vậy, ví dụ, sau khi kết nối với một cổng trong gói “Luôn phiên thay đổi sau mỗi 10 phút” của chúng tôi, bạn sẽ tự động được kết nối với proxy mới sau mỗi 10 phút.

Quý vị có giới hạn số lượng IP proxy mà tôi có thể kết nối hoặc lưu lượng truy cập, v.v.. không?

Điều duy nhất mà chúng tôi giới hạn là số lượng luồng đồng thời trên mỗi cổng: Trong gói “Luôn phiên thay đổi sau mỗi 10 phút” là 50 luồng cho mỗi cổng và trên gói “Luôn phiên thay đổi theo mọi yêu cầu”, số lượng luồng phụ thuộc vào gói bạn mua. Ngoài ra, một số quốc gia không có sẵn trong gói “Luôn phiên thay đổi theo mọi yêu cầu”.

Quý vị có bất kỳ hạn chế quốc gia nào không?

Với gói “Luôn phiên thay đổi sau mỗi 10 phút” của chúng tôi, bạn có quyền truy cập vào tất cả các quốc gia có sẵn trong nguồn tài nguyên của chúng tôi.
Tuy nhiên, với gói “Luôn phiên thay đổi theo mọi yêu cầu”, sẽ không bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand, Vương quốc Anh và tất cả các nước EU.
Cách duy nhất để có quyền truy cập vào các quốc gia nói trên là chọn một gói trong gói “Luôn phiên thay đổi sau mỗi 10 phút”.

Luồng là gì?

Định nghĩa của chúng tôi về một luồng là đó là một kết nối TCP mở. Vì vậy, nếu bạn có giới hạn 40 luồng trên mỗi cổng và thiết lập 40 kết nối TCP, bạn sẽ cần đóng một trong số chúng để mở một kết nối mới. Xin lưu ý rằng một số công cụ SEO gọi một phiên bản mở của trình duyệt là một chuỗi, nhưng các trình duyệt hiện đại có xu hướng sử dụng tối đa 30 chuỗi cho mỗi tab đang mở, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó.

Có thể tăng số luồng trên mỗi cổng trong gói “Luôn phiên thay đổi sau mỗi 10 phút” từ mặc định 50 luồng không?

Có, điều đó là có thể thực hiện được. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tôi có thể đặt khoảng thời gian luôn phiên thay đổi tùy chỉnh trong gói “Luôn phiên thay đổi sau mỗi 10 phút” không?

Có, bạn có thể kéo dài thời gian luân chuyển theo gói dịch vụ đó.
Nếu bạn cần khoảng thời gian luôn phiên thay đổi ngắn hơn, bạn có thể mua nhiều cổng và bằng cách này, bạn sẽ có 2 hoặc nhiều proxy để có quyền truy cập trong khoảng thời gian luân thay đổi tối thiểu.

Tại sao tôi cần mua nhiều hơn một cổng? Lợi ích của việc mua nhiều cổng là gì?

Một lợi ích khác của việc sử dụng nhiều cổng là mỗi cổng có một bảng điều khiển riêng biệt cho phép bạn đặt các thông số (như hướng mục tiêu theo quốc gia/khu vực, thời gian luôn phiên thay đổi, v.v..) cho từng cổng riêng biệt.
Ngoài ra, mỗi cổng mới có giới hạn 50 luồng riêng biệt.

Tôi có thể cài đặt mức độ hướng mục tiêu nào?

Với dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ có thể hướng mục tiêu toàn bộ nguồn tài nguyên (cài đặt quốc gia là “TẤT CẢ (ALL)”), một quốc gia cụ thể hoặc một khu vực cụ thể của quốc gia đó. Ví dụ, bạn có thể chọn một tiểu bang cụ thể ở Hoa Kỳ, tỉnh ở Canada, vùng đất ở Đức, v.v.. Nếu không có proxy khả dụng ở vị trí đã chọn, bạn sẽ được kết nối với proxy khả dụng gần nhất.

Tôi có thể sử dụng đồng thời bao nhiêu thiết bị?

Chúng tôi không giới hạn số lượng địa chỉ IP mà bạn có thể đưa vào danh sách trắng, cũng như không giới hạn số lượng thiết bị bạn có thể kết nối với một cổng, miễn là các kết nối bạn thực hiện không vượt quá số luồng cho phép trên mỗi cổng bạn có.

Tôi sẽ nhận được cùng một địa chỉ IP nếu tôi kết nối từ các thiết bị khác nhau không?

Trong gói “Luôn phiên thay đổi sau mỗi 10 phút” của chúng tôi, IP của bạn sẽ giống nhau cho mọi thiết bị mà bạn kết nối trong suốt khoảng thời gian luôn phiên thay đổi. Trong gói “Luôn phiên thay đổi theo mọi yêu cầu” của chúng tôi, địa chỉ IP của bạn sẽ khác nhau đối với mọi kết nối bạn thực hiện, do đó dẫn đến mỗi thiết bị có các IP khác nhau.

Quý vị có các IP từ ISP nào trong nguồn tài nguyên của mình?

Chúng tôi cung cấp địa chỉ IP từ tất cả các nhà cung cấp dịch vụ lớn trên thế giới. Ví dụ, ở Mỹ, chúng tôi có Verizon, Spectrum và nhiều nhà cung cấp khác. Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Tốc độ của proxy của bạn là bao nhiêu?

Tốc độ kết nối cuối cùng phụ thuộc nhiều vào từng proxy riêng lẻ và tốc độ kết nối Internet giữa bạn và máy chủ của chúng tôi.
Nếu bạn quan tâm đến việc có được tốc độ tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên hướng mục tiêu đến các quốc gia có cơ sở hạ tầng Internet tốt và nhiều IP trong nguồn tài nguyên của chúng tôi:https://www.localproxies.com/vi/locations/

Có thể nâng cấp gói đăng ký của tôi không?

Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và họ sẽ hỗ trợ bạn nâng cấp.

Proxy của bạn đang sử dụng là phiên bản Giao thức Internet (IP) nào, IPv6 hay IPv4?

Cả hai, nhưng chủ yếu là IPv4.

Tại sao tôi nhận được tin nhắn “IP không thay đổi được. Vui lòng thử lại sau”.

Gói “Luôn phiên thay đổi sau mỗi 10 phút” của chúng tôi được thiết kế để cho phép các proxy tự động thay đổi. Mục đích của nút “Thay đổi địa chỉ IP ngay bây giờ” là để thay đổi proxy của bạn trong trường hợp bạn gặp lỗi không cho phép bạn thiết lập kết nối thành công. Do đó, nếu nó được sử dụng nhiều hơn một vài lần mỗi giờ, bạn sẽ nhận được thông báo “IP không thải đổi được. Vui lòng thử lại sau”.
Vì vậy, chúng tôi yêu cầu bạn không lạm dụng tính năng này và để proxy tự động thay đổi. Số lần thay đổi IP khả dụng được xác định bởi một thuật toán dựa trên số lần bạn đã nhấp vào nút này. Trung bình, bạn có thể thay đổi IP thủ công khoảng 6 lần mỗi giờ.

Tại sao IP máy chủ của cổng của tôi bị thay đổi?

Tiện ích có tên tự động cân bằng của chúng tôi được sử dụng để phân phối lại tải trên các máy chủ của chúng tôi bằng cách chỉ định lại các IP máy chủ giữa những người dùng của chúng tôi.
Điều này là cần thiết để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt cho tất cả các khách hàng của chúng tôi. Mặc dù IP máy chủ trong tài khoản của bạn đã bị thay đổi nhưng quyền truy cập của bạn vào máy chủ cũ không bị hạn chế, do đó bạn có thể tiếp tục sử dụng IP máy chủ cũ.
Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị bạn kết nối với IP mới để có được trải nghiệm tốt nhất có thể được.

Khoảng thời gian luôn phiên thay đổi tối đa mà tôi có thể cài đặt với cổng “Luôn phiên thay đổi sau mỗi 10 phút” là bao nhiêu?

Mặc dù tham số chu kỳ thay đổi luôn phiên không bị giới hạn, nhưng mỗi proxy trong nguồn tài nguyên của chúng tôi có tuổi thọ khác nhau, không thể đoán trước được. Vì vậy, với một proxy, bạn có thể duy trì kết nối thành công chỉ trong 10 phút và với hơn 5 giờ khác. Nhưng trung bình, bạn có thể nhận được vài giờ với hầu hết các proxy của chúng tôi.

Tại sao IP của tôi thay đổi trước thời điểm tôi cài đặt/chỉ định trong thông số “Khoảng thời gian luôn phiên thay đổi”?

Chúng tôi có thể đảm bảo rằng proxy của chúng tôi sẽ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian luôn phiên thay đổi mặc định (10 phút). Mặc dù hầu hết chúng sẽ tồn tại lâu hơn thế, nhưng bạn nên nhớ rằng sau khi tăng khoảng thời gian luôn phiên thay đổi, một số proxy sẽ luôn phiên thay đổi trước thời gian được chỉ định.

Quý vị có cung cấp gói hàng tuần/hàng ngày không?

Không, chúng tôi chỉ cung cấp gói dịch vụ hàng tháng, vì vậy không có cách nào để mua gói dưới 30 ngày.

Quý vị có API không?

Hiện tại, chúng tôi có các liên kết API mà bạn có thể sử dụng để cấp quyền (danh sách trắng) các IP mới và thay đổi proxy theo cách thủ công. Cả hai liên kết bạn có thể tìm thấy trong tài khoản của mình trên trang web Cổng proxy.

+1(833) 469-7500 Local Proxies - phone button