Các proxy dân cư cao cấp với băng thông không giới hạn

MUA NGAY

Ngay từ ban đầu, mục tiêu của Local Proxies là cung cấp
proxy chất lượng cao nhất có thể.

Theo định nghĩa của chúng tôi, proxy chất lượng cao tức là:

 • Không thể phát hiện được như một proxy bằng cách kiểm tra IP đơn giản
 • Không bị chặn trên trang web mà bạn muốn truy cập
 • Nhanh chóng và đáng tin cậy

Mỗi gói mà chúng tôi đã thiết kế được thiết kế đặc biệt để duy trì các tiêu chuẩn chất lượng đó của tất cả các proxy. Local Proxies rất khác với các giải pháp proxy thông thường là các proxy thu thập dữ liệu mở chất lượng thấp có nguồn gốc không rõ ràng hoặc các proxy trung tâm dữ liệu có thể dễ dàng nhận ra.

 • Các proxy mới

  Các proxy cũ bị xóa và các proxy mới được thêm hàng ngày

 • Hoàn toàn ngẫu nhiên

  Tất cả proxy đến từ các nhà cung cấp ISP ngẫu nhiên và các mạng con ngẫu nhiên

 • Các Ip dân cư tốt nhất

  Local Proxies cung cấp các IP dân cư thực, chất lượng hàng đầu

 • Các Ip cấp quyền không giới hạn

  Chúng tôi cho phép số lượng IP cấp quyền không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

  Tận hưởng băng thông không giới hạn với tất cả các gói dịch vụ của chúng tôi

 • Mạng độc quyền

  Mạng của chúng tôi là độc quyền đảm bảo chất lượng proxy cao nhất

Có 3 điều chính tạo
nên sự khác biệt cho giải pháp độc đáo của chúng tôi và cho
phép chúng tôi duy trì Chất lượng Cao cấp của proxy của mình. Các proxy của chúng tôi là:

DÂN CƯ

khiến chúng không thể bị phát hiện. Chúng không được liệt kê trong danh sách máy chủ proxy và chúng không thể nhận dạng được theo bất kỳ cách nào như là các proxy. Khi được kết nối thông qua các proxy của chúng tôi, bạn được coi như một người dùng thông thường.

KẾT NỐI NGƯỢC

có nghĩa là bạn không cần phải kết nối với từng proxy riêng lẻ, bạn chỉ cần kết nối với máy chủ của chúng tôi và dựa trên thông tin đầu vào của bạn, chúng tôi kết nối bạn với proxy phù hợp. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các gói dịch vụ tuyệt vời cho phép các tính năng như tùy chỉnh hướng mục tiêu theo vị trí địa lý ở cấp quốc gia và dịch vụ cho phép luôn phiên thay đổi IP theo mọi yêu cầu. Nó cũng cho phép chúng tôi triển khai các thuật toán không cho phép các proxy của chúng tôi bị lạm dụng và cho phép chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về dịch vụ của mình.

HỢP PHÁP

tất cả proxy trong mạng Local Proxies đều đến từ các nguồn hợp pháp và được mua một cách hợp pháp. Điều này cho phép chúng tôi có được chất lượng proxy tốt nhất có thể, với tốc độ và khả năng kết nối tuyệt vời.

Các tính năng của LocalProxies so với các dịch vụ proxy thông thường

TÍNH NĂNG

TÍNH NĂNG

DỊCH VỤ PROXY THƯỜNG XUYÊN

DỊCH VỤ PROXY THƯỜNG XUYÊN

LOCAL PROXIES

LOCAL PROXIES

TÍNH NĂNG

Tính mới IP

DỊCH VỤ PROXY THƯỜNG XUYÊN

Ip cũ, được tái chế liên tục

LOCAL PROXIES

IP mới, liên tục được làm mới

TÍNH NĂNG

Khả năng phát hiện

DỊCH VỤ PROXY THƯỜNG XUYÊN

Dễ dàng phát hiện bởi bất kỳ dịch vụ phát hiện proxy nào

LOCAL PROXIES

100% không thể phát hiện

TÍNH NĂNG

Tính ngẫu nhiên

DỊCH VỤ PROXY THƯỜNG XUYÊN

Không ngẫu nhiên, thường đến từ một nhà cung cấp

LOCAL PROXIES

Hoàn toàn ngẫu nhiên đến từ nhiều nhà cung cấp

TÍNH NĂNG

Đa dạng về vị trí

DỊCH VỤ PROXY THƯỜNG XUYÊN

Số lượng nhỏ các vị trí ở các quốc gia và thành phố phổ biến nhất

LOCAL PROXIES

Hàng ngàn thành phố ở hầu hết các quốc gia trên thế giới

TÍNH NĂNG

Chất lượng IP

DỊCH VỤ PROXY THƯỜNG XUYÊN

IP chất lượng thấp từ các proxy có thể dễ dàng phát hiện hoặc tự lưu trữ

LOCAL PROXIES

Chất lượng cao, IP độc quyền từ mạng proxy dân cư riêng

TÍNH NĂNG

Giá băng thôn

DỊCH VỤ PROXY THƯỜNG XUYÊN

Thanh toán cho mỗi GB đã sử dụng

LOCAL PROXIES

Băng thông không giới hạn

TÍNH NĂNG

Hỗ trợ giao thức

DỊCH VỤ PROXY THƯỜNG XUYÊN

Thường là HTTP hoặc SOCKS5

LOCAL PROXIES

Cả HTTPS và SOCKS5

TÍNH NĂNG

Giới hạn cấp quyền IP

DỊCH VỤ PROXY THƯỜNG XUYÊN

Chỉ một vài IP

LOCAL PROXIES

Không giới hạn

Chọn gói proxy của bạn

1 Cổng

$50 $50 0% GIẢM GIÁ TIẾT KIỆM $0

 • Thay đổi IP sau mỗi 10 phút
 • Quyền truy cập không giới hạn đến tất cả các quốc gia
  Bao gồm US, CA, GB, EU
 • Cấp quyền IP không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ đầy đủ SOCKS và HTTPS
 • Nhiều tùy chọn cấu hình
 • Proxy dân cư chính hãng

3 Cổng

$150 $132 12% GIẢM GIÁ TIẾT KIỆM $18

 • Thay đổi IP sau mỗi 10 phút
 • Quyền truy cập không giới hạn đến tất cả các quốc gia
  Bao gồm US, CA, GB, EU
 • Cấp quyền IP không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ đầy đủ SOCKS và HTTPS
 • Nhiều tùy chọn cấu hình
 • Proxy dân cư chính hãng

5 Cổng

$250 $210 16% GIẢM GIÁ TIẾT KIỆM $40

 • Thay đổi IP sau mỗi 10 phút
 • Quyền truy cập không giới hạn đến tất cả các quốc gia
  Bao gồm US, CA, GB, EU
 • Cấp quyền IP không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ đầy đủ SOCKS và HTTPS
 • Nhiều tùy chọn cấu hình
 • Proxy dân cư chính hãng

10 Cổng

$500 $400 20% GIẢM GIÁ TIẾT KIỆM $100

 • Thay đổi IP sau mỗi 10 phút
 • Quyền truy cập không giới hạn đến tất cả các quốc gia
  Bao gồm US, CA, GB, EU
 • Cấp quyền IP không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ đầy đủ SOCKS và HTTPS
 • Nhiều tùy chọn cấu hình
 • Proxy dân cư chính hãng

15 Cổng

$750 $570 24% GIẢM GIÁ TIẾT KIỆM $180

 • Thay đổi IP sau mỗi 10 phút
 • Quyền truy cập không giới hạn đến tất cả các quốc gia
  Bao gồm US, CA, GB, EU
 • Cấp quyền IP không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ đầy đủ SOCKS và HTTPS
 • Nhiều tùy chọn cấu hình
 • Proxy dân cư chính hãng

30 Cổng

$1500 $1080 28% GIẢM GIÁ TIẾT KIỆM $420

 • Thay đổi IP sau mỗi 10 phút
 • Quyền truy cập không giới hạn đến tất cả các quốc gia
  Bao gồm US, CA, GB, EU
 • Cấp quyền IP không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ đầy đủ SOCKS và HTTPS
 • Nhiều tùy chọn cấu hình
 • Proxy dân cư chính hãng

50 Cổng

$2500 $1750 30% GIẢM GIÁ TIẾT KIỆM $750

 • Thay đổi IP sau mỗi 10 phút
 • Quyền truy cập không giới hạn đến tất cả các quốc gia
  Bao gồm US, CA, GB, EU
 • Cấp quyền IP không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ đầy đủ SOCKS và HTTPS
 • Nhiều tùy chọn cấu hình
 • Proxy dân cư chính hãng

40 Luồng

$120$1200% GIẢM GIÁ$0 TIẾT KIỆM

 • Thay đổi IP theo mọi yêu cầu
 • Kết hợp các quốc gia trên thế giới ngẫu nhiên
  Không bao gồm US, CA, GB, AU, NZ, Châu Âu
 • Cấp quyền IP không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ đầy đủ SOCKS và HTTPS
 • Nhiều tùy chọn cấu hình
 • Proxy dân dụng chính hãng

80 Luồng

$240$21610% GIẢM GIÁ$24 TIẾT KIỆM

 • Thay đổi IP theo mọi yêu cầu
 • Kết hợp các quốc gia trên thế giới ngẫu nhiên
  Không bao gồm US, CA, GB, AU, NZ, Châu Âu
 • Cấp quyền IP không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ đầy đủ SOCKS và HTTPS
 • Nhiều tùy chọn cấu hình
 • Proxy dân dụng chính hãng

150 Luồng

$450$37816% GIẢM GIÁ$72 TIẾT KIỆM

 • Thay đổi IP theo mọi yêu cầu
 • Kết hợp các quốc gia trên thế giới ngẫu nhiên
  Không bao gồm US, CA, GB, AU, NZ, Châu Âu
 • Cấp quyền IP không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ đầy đủ SOCKS và HTTPS
 • Nhiều tùy chọn cấu hình
 • Proxy dân dụng chính hãng

250 Luồng

$750$60020% GIẢM GIÁ$150 TIẾT KIỆM

 • Thay đổi IP theo mọi yêu cầu
 • Kết hợp các quốc gia trên thế giới ngẫu nhiên
  Không bao gồm US, CA, GB, AU, NZ, Châu Âu
 • Cấp quyền IP không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ đầy đủ SOCKS và HTTPS
 • Nhiều tùy chọn cấu hình
 • Proxy dân dụng chính hãng

350 Luồng

$1050$79824% GIẢM GIÁ$252 TIẾT KIỆM

 • Thay đổi IP theo mọi yêu cầu
 • Kết hợp các quốc gia trên thế giới ngẫu nhiên
  Không bao gồm US, CA, GB, AU, NZ, Châu Âu
 • Cấp quyền IP không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ đầy đủ SOCKS và HTTPS
 • Nhiều tùy chọn cấu hình
 • Proxy dân dụng chính hãng

500 Luồng

$1500$114024% GIẢM GIÁ$360 TIẾT KIỆM

 • Thay đổi IP theo mọi yêu cầu
 • Kết hợp các quốc gia trên thế giới ngẫu nhiên
  Không bao gồm US, CA, GB, AU, NZ, Châu Âu
 • Cấp quyền IP không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ đầy đủ SOCKS và HTTPS
 • Nhiều tùy chọn cấu hình
 • Proxy dân dụng chính hãng

650 Luồng

$1950$136530% GIẢM GIÁ$585 TIẾT KIỆM

 • Thay đổi IP theo mọi yêu cầu
 • Kết hợp các quốc gia trên thế giới ngẫu nhiên
  Không bao gồm US, CA, GB, AU, NZ, Châu Âu
 • Cấp quyền IP không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ đầy đủ SOCKS và HTTPS
 • Nhiều tùy chọn cấu hình
 • Proxy dân dụng chính hãng

Chọn số
cổng/số luồng của bạn

MUA NGAY

Chọn số
cổng/số luồng của bạn

MUA NGAY

Yêu cầu dùng thử miễn phí 24 giờ đối với gói bất kỳ

  +1(833) 469-7500 Local Proxies - phone button