Proxy xác minh quảng cáo

Ngày nay, nhiều công ty phải vật lộn với gian lận quảng cáo có thể cực kỳ nguy hại cho các hoạt động trực tuyến của họ.  Các phương pháp gian lận quảng cáo phổ biến nhất là gian lận nhấp chuột hoặc tích lũy sai số lần hiển thị. Các công ty xác minh quảng cáo quét trang web và kiểm tra các quảng cáo được hiển thị về mức độ tương thích của chúng với cài đặt chiến dịch hoặc hướng mục tiêu đúng đối tượng. 

Local Proxies - Case of Use

Tính mới IP

Cách duy nhất để tiếp tục quá trình xác minh quảng cáo là sử dụng các Local Proxies có các IP dân cư liên tục thay đổi. Nhờ đó, các công ty có cơ hội xác minh tất cả các quảng cáo và không bị những kẻ gian lận quảng cáo chặn.

Local Proxies - Case of Use

Đa dạng vị trí

Trong phần lớn các trường hợp, quảng cáo được hiển thị tùy theo vị trí của người dùng. Người dùng Internet từ một quốc gia cụ thể sẽ không nhìn thấy quảng cáo từ các quốc gia khác trên thế giới. Các công ty xác minh quảng cáo cần truy cập vào tất cả các quảng cáo bất kể vị trí địa lý của họ. Giờ đây, Local Proxies trở nên hữu ích! Nó bao gồm hàng ngàn thành phố ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. 

Local Proxies - Case of Use

Tính ẩn danh

Phần quan trọng nhất của công việc xác minh quảng cáo là ẩn danh! Nếu không, những kẻ gian lận quảng cáo sẽ theo dõi bạn và chặn địa chỉ IP của bạn. Nó làm phức tạp công việc của bạn và làm cho toàn bộ quá trình giám sát khó khăn hơn nhiều. Local Proxies là 100% không thể phát hiện được!

Local Proxies - Case of Use
+1(833) 469-7500 Local Proxies - phone button