Thu thập dữ liệu web là gì?

Thu thập dữ liệu là kỹ thuật được sử dụng để trích xuất một lượng lớn dữ liệu từ các trang web khác nhau để mở rộng nghiên cứu cạnh tranh, lập kế hoạch chiến lược tiếp thị hoặc thực hiện một số giám sát SEO. Quá trình này có thể được thực hiện thủ công hoặc tự động và nó thường được sử dụng ở các công ty quy mô nhỏ, quy mô vừa và quy mô lớn. Thu thập dữ liệu web đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dữ liệu.

Local Proxies - Case of Use

Quy trình thu thập dữ liệu web

Quy trình thu thập dữ liệu web có thể được giải thích trong ba bước đơn giản:

 1. Yêu cầu – Phản hồi
  Bạn yêu cầu trang web mục tiêu và để phản hồi lại, bạn nhận được dữ liệu mong muốn ở định dạng HTML.
 2. Phân tích và trích xuất
  Mã từ định dạng văn bản được máy tính dịch sang cấu trúc có thể hiểu được.
 3. Tải xuống
  Dữ liệu đã tải xuống sẽ được lưu ở định dạng JSON, CSV hoặc cơ sở dữ liệu để phân tích trong tương lai.
Local Proxies - Case of Use

Lợi ích của việc thu thập dữ liệu web

Bạn có thể trích xuất, tổng hợp, chuyển đổi và lưu bất kỳ dạng dữ liệu nào cho quá trình phân tích sau này. 

Việc thu thập dữ liệu web có thể thực sự hữu ích trong việc phát triển doanh nghiệp của bạn do:

 • tạo danh sách khách hàng tiềm năng,
 • giám sát thương hiệu,
 • xác minh quảng cáo,
 • nghiên cứu thị trường,
 • tự động hóa tiếp thị.
Local Proxies - Case of Use

Thu thập dữ liệu web mà không bị chặn

Việc thu thập dữ liệu và chuyển đổi nó sang định dạng cấu trúc có vẻ như là dễ dàng, nhưng trên thực tế, nó khá phức tạp do nhiều trang web liên tục chặn IP của họ. Bên cạnh giải pháp rõ ràng, việc thu thập dữ liệu trong khoảng thời gian để không bị chặn, bạn nên sử dụng máy chủ proxy như Local Proxies, là một lớp nằm giữa bạn và trang web mục tiêu, ẩn địa chỉ IP của bạn khỏi máy chủ web mục tiêu. 

Local Proxies - Case of Use
+1(833) 469-7500 Local Proxies - phone button