Czym jest web scraping?

Web scraping to technika stosowana do pobierania dużej ilości danych z różnych stron internetowych w celu rozszerzenia badań konkurencji, planowania strategii marketingowych lub monitorowania SEO. Proces ten może być wykonywany ręcznie lub automatycznie i jest powszechnie stosowany przez małe, średnie i duże firmy. Web scraping odgrywa istotną rolę w branży zarządzania danymi.

Local Proxies - Case of Use

Proces web scrapingu

Proces web scrapingu można wyjaśnić w trzech prostych krokach:

  1. Żądanie – Odpowiedź

Użytkownik zgłasza żądanie do docelowej witryny, a w odpowiedzi otrzymuje dane w formacie HTML.

  1. Parsing i Ekstrakcja

Kod z formatu tekstowego jest tłumaczony na strukturę zrozumiałą dla komputerów.

  1. Pobieranie

Pobrane dane zostaną zapisane w formacie JSON, CSV lub w bazie danych do przyszłej analizy.

Local Proxies - Case of Use

Korzyści płynące z web scrapingu

Możesz wyodrębnić, zagregować, przekonwertować i zapisać dowolne dane w celu ich późniejszej analizy.

Web scraping może być bardzo pomocny w rozwoju Twojej firmy dzięki:

– generowaniu leadów,

– monitorowaniu marki,

– weryfikacji reklam,

– badaniu rynku,

– automatyzacji marketingu.

Local Proxies - Case of Use

Web scraping bez ryzyka bycia zablokowanym

Mimo że web scraping i konwertowanie danych do ustrukturyzowanego formatu wydaje się łatwe, to w rzeczywistości może być mocno utrudnione z powodu ciągłego blokowania adresu IP przez liczne witryny. Aby nie zostać zablokowanym – oprócz oczywistego rozwiązania, jakim jest web scraping w odstępach czasu – należy użyć serwera proxy, takiego jak Local Proxies, który stanowi barierę pomiędzy użytkownikiem a docelową witryną, która ukrywa adres IP użytkownika przed serwerem internetowym.

Local Proxies - Case of Use
+1(833) 469-7500 Local Proxies - phone button