Jak używać?

Poradnik Local Proxies

Krok 1

Zaloguj się do panelu sterowania: https://amember.localproxies.com/login

login to your account

Krok 2

Przejdź na stronę https://amember.localproxies.com/proxy-ports i przewiń w dół, aby wyświetlić ustawienia proxy.

proxy

Krok 3

Dodaj adres lub adresy IP, z których chcesz korzystać.

Wklej adres IP, który chcesz umieścić na whitelist (liście dopuszczonych IP) i kliknij „UPDATE” (Aktualizuj) lub, jeśli chcesz używać Local Proxies z bieżącego komputera, użyj przycisku „ADD CURRENT IP” (Dodaj bieżący adres IP).

my proxy ports

Krok 4

Skopiuj polecenie testowe i wklej je do terminala (w przypadku systemu Linux) lub wiersza poleceń (w przypadku systemu Windows).

sample curl

W systemie Windows należy najpierw zainstalować curl. Wejdź na stronę: https://curl.haxx.se/download.html i wybierz pakiet dla swojego systemu operacyjnego, a następnie zainstaluj go.

Krok 5

Ustawienia portów można dostosować za pomocą opcji dostępnej w sekcji „Port Options” (Opcje portów). Dodatkowo można zmienić kraj, częstotliwość zmiany adresu IP, a także w przypadku, gdy wykryjemy, że używany adres IP nie działa, czy należy go zmienić automatycznie.

port options

+1(833) 469-7500 Local Proxies - phone button