Bảo vệ thương hiệu

Thương hiệu của bạn là trái tim của doanh nghiệp của bạn. Bắt đầu từ ý tưởng lớn, logo, nhận diện thương hiệu, thông qua hình ảnh quan trọng, chất liệu đồ họa và hoàn thiện sản phẩm hoặc dịch vụ – tất cả những yếu tố này kết hợp với nhau tạo nên hình ảnh thương hiệu của bạn. Và đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải bảo vệ nó!

Local Proxies - Case of Use

Những thách thức về bảo vệ thương hiệu

Ngày nay, đại đa số các công ty phải đối mặt với thách thức về bảo vệ thương hiệu. Họ phải liên tục đảm bảo mức độ bảo vệ thương hiệu trí tuệ cao nhất cho khách hàng của họ. Bất kể quy mô, chi nhánh, khu vực – mọi doanh nghiệp đều phải chiến đấu với những nhiệm vụ đầy thách thức như nhau.

Local Proxies - Case of Use

Làm thế nào để vượt qua những kẻ gian lận?

Local Proxies có thể cung cấp cho bạn các IP dân cư, vì vậy bạn có thể xuất hiện như một người dùng Internet thông thường và xem dữ liệu thực tế trên trang web. Những kẻ gian lận có thể cố gắng theo dõi IP của bạn và gửi cho bạn dữ liệu sai nhằm phá hỏng hình ảnh thương hiệu, vì vậy bạn cần sử dụng các IP mới, thay đổi liên tục và không thể phát hiện được 100%.

Local Proxies - Case of Use
+1(833) 469-7500 Local Proxies - phone button